TARAFLAR

ARACI/.SAĞLAYICI (bundan böyle “Ekspres Kargo” olarak anılacaktır)

Ünvanı : SKF DIŞ TİC. A. Ş.
Adresi : Atakent Mah. Özgür Sk. No : 29/1 Ümraniye İstanbul
Telefon : 0216 505 0 501
Eposta Adresi : info@ekspreskargo.com.tr
Vergi Dairesi : Alemdağ
Vergi Numası : 7720717524
Ticaret Sicil No : 942839
Mersis No : 0772071752400001

GÖNDEREN /ÜYE (bundan böyle “Üye” veya “Gönderen” olarak anılacaktır)

Adı Soyadı :
Adresi :
Telefon :
Eposta adresi :
 1. Tanımlar

Anlaşmalı Kargo Firmaları : Ekspres Kargo Hizmetlerinin sağlanması amacıyla Üyelerin gönderilerini taşıyan ve istenilen yere ulaştıran anlaşmalı taşımacılık firmalarını ifade eder.

Gönderen : Ekspres Kargo Hizmetlerinden yararlanarak yurtdışı gönderisinde bulunan veya yurtdışından gönderi getiren Üyeyi ifade eder.

Ekspres Kargo Hizmetleri : Üyelerin yurt dışı gönderilerini istedikleri alıcıya (“Alıcı”) ulaştırmaları için Anlaşmalı Kargo Firmaları aracılığıyla Üyelere en uygun kargo hizmetini almaları için aracılık etme ve Üyeler adına ve hesabına gönderimi sağlama hizmetlerini ifade eder. Ekspres Kargo Hizmetleri Üye hesabına gerçekleştirilir ve şunları kapsamaktadır:

Konşimento : Air Way Bill, yurt dışı gönderilerinde müşterinin doldurduğu ve gönderen alıcı adres ve diğer bilgilerinin olduğu belgeyi ifade eder.

Proforma Fatura : Müşterinin doldurduğu ve yurt dışı gönderilerinde gönderinin içerik beyanını (gönderi detayı ve her kalem için fiyat beyanı) ifade eder. İşbu belge karşı ülkenin gümrüğüne ibraz edilmektedir.

Üyeler : www.ekspreskargo.com.tr web adresi üzerinden Ekspres Kargo Hizmetlerinden faydalanabilmek için gerekli üyelik formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurup sisteme ücretsiz olarak kaydolan ve üyelik koşullarını yerine getiren gerçek ve/veya tüzel kişileri ifade eder.

 1. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

İşbu sözleşmenin (“ Sözleşme ”) konusu, işbu Sözleşme kapsamında Üyelerin www.ekspreskargo.com.tr websitesi üzerinden elektronik ortamda gerekli bilgileri doldurarak Ekspres Kargo Hizmetleri ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“ TKHK ”) ve ulusal ve uluslararası taşımacılık kuralları da dâhil olmak üzere tüm ilgili mevzuat hükümleri uyarınca (topluca “ Mevzuat ” olarak anılacaktır) Tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

 1. Üyelik Ücreti

Üyelikler ücretsiz, gönderiler ücretlidir.

 1. Ekspres Kargo Hizmetlerinin İşleyişi

4.1. Ziyaretçiler www.ekspreskargo.com.tr web adresi üzerinden alıcı adres ve bilgilerini girdikten sonra Üyeler Ekspres Kargo Operasyon Merkezine Paketini Anlaşmalı Kargo Firmalarımız ile Ekspres Kargo Operasyon Merkezine gönderir.

4.2. Üyeler Konşimento ve Proforma Fatura bilgilerini eksiksiz ve doğru bir biçimde doldurmayı kabul, beyan ve taahhüt ederler.

4.3. Üyeler, www.ekspreskargo.com.tr web adresi üzerinden verilen bilgilere göre Ekspres Kargo tarafından öngörülen gönderi ücretinin tahmini olduğunu, kesin ücretin gönderi Ekspres Kargo tarafından alındıktan sonra operasyonda ortaya çıkacağını bildiğini ve bu kapsamda operasyonda ortaya çıkabilecek ek ücretleri ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Ekspres Kargo tarafından operasyonda tekrardan ölçülen ağırlık veya desi değerlerinin Gönderenin beyanı ile örtüşmemesi durumunda Ekspres Kargo, Üye kayıtlı telefon numarası veya e-mail adresi üzerinden bilgilendirir ve ekstra ücreti www.ekspreskargo.com.tr internet sitesinden veya havale ile bankadan veya nakit olarak elden Konşimento üzerindeki takip numarası ile yatırmasını ister. Üyelerin, Ekspres Kargo tarafından belirlenen bedeli 3 iş günü içinde ödememeleri halinde, Ekspres Kargo gönderiyi, Üyeden teslim aldığı adrese geri iade edebilir ve Üyenin ödediği bedelden gönderi iadesi bedelini ve varsa zararlarını mahsup ederek geri kalan tutarı Üyeye iletebilir. Üyenin yanlış beyanı sebebiyle Üyenin fazla gönderi bedeli ödemesi halinde Ekspres Kargo fazla ödenen bedeli Üyeye göndermeyi kabul ve taahhüt eder.

4.4. Üyeler, kendilerine Ekspres Kargo tarafından verilen Konşimentoda ve aşağıda Madde 4 kapsamında belirtilen taşımacılık kurallarının ve Anlaşmalı Kargo Firmalarının uygulamalarının Ekspres Kargo’dan bağımsız olduğunu ve bu kuralların kendi gönderileri için uygulanacak olduğunu kabul ederler.

4.5. Üyeler, Ekspres Kargo tek başına kargo hizmeti vermediğini yalnızca Anlaşmalı Kargo Firmaları ve Üyeler arasında en makul kargo hizmetini sağlayacak Anlaşmalı Kargo Firmasının seçimi ile, gönderinin Anlaşmalı Kargo Firmasına teslim edilmesi için aracılık faaliyetinde bulunduğunu kabul ve beyan eder.

4.6. Üyeler, kargo arzu etmeleri durumunda Ekspres Kargo’nun belirleyeceği ücret karşılığında “Gönderi Sigortası” yaptırabilirler.

4.7. Ekspres Kargo, Üyenin kimlik, iletişim ve diğer kişisel bilgilerini, Ekspres Kargo’nun işbu sözleşmeden doğan yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla ve www.ekspreskargo.com.tr web sitesinin güncellemelerinden Üyeleri haberdar etmek için veya diğer pazarlama bilgileri hakkında Üyelerle iletişim kurmak için kullanabilir. Üye, bu bilgilerin Ekspres Kargo tarafından anılan amaçlarla kullanımına açıkça muvafakat eder.

 1. Taşımacılık Genel Şartları

5.1. Kabul Edilmeyen Mallar

Gönderen, gönderinin taşımaya uygunluğunun aşağıdaki hallere göre değerlendirileceğini kabul eder. Aşağıdaki hallerde gönderi kabul edilmeyecektir:

 • IATA (Uluslararası Hava Taşımacılığı Kuruluşu ), ICAO (Uluslararası Hava Taşımacılığı Organizasyonu), Tehlikeli Maddeler Yönetmeliği veya uygulanan hukuk kapsamında rizikolu malzeme, tehlikeli mal, yasak ya da kısıtlı olarak sınıflandırılmış olanlar;
 • İlgili gümrük düzenlemelerinin gereksinmesine karşın gümrük beyanı yapılmamış olması hali; ya da
 • Ekspres Kargo’nun veya Anlaşmalı Kargo Firmalarının bir gönderinin güvenli ya da yasal olarak taşınamayacağına karar vermesi ( hayvanlar, para, kıymetli evrak ve senetler, kıymetli maden, külçe, taşlar ve eşya, ateşli silahlar, bunlara ait parçalar ve cephaneler, insan bedeni parçaları, pornografik malzemeler ve yasadışı narkotik maddeler/ ilaçlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere ).
 • Yasaklı, taklit (çakma), imitasyon mallar, ayrıca çek, para, pasaport, altın, kimlik, gemi konşimentosu vb gibi değerli (kıymetli) evraklar. Bu tür ürünlerin tespit edilmesi halinde 300 Euro’ya kadar elleçleme ücreti talep edilebilir. Ayrıca yasal mercilere bildirilebilir.

5.2. Teslim Edilebilen ve Teslim Edilemeyecek Maddeler

Üyeler, Posta kutusu ya da posta kodlarına teslimat yapılmadığını kabul ederler.

Teslimat Gönderen tarafından verilen adrese yapılır, ancak Gönderen tarafından belirtilen alıcıya şahsen teslimat mümkün olmayabilir. Alıcının gönderiyi reddettiği ya da alıcı tarafından bir bedel ödenmesi gereken hallerde alıcının ödeme yapmayı reddettiği ya da alıcı tarafından gönderinin kabul edilmediği durumlarda ya da gümrük değerinin az gösterilmesi nedeniyle, ya da alıcının makul anlamda kimlik ya da yer tespitinin mümkün olmadığı hallerde, Ekspres Kargo gönderinin masraflar Gönderen tarafından ödenmek üzere iadesi için makul çabaları gösterecektir ancak Ekspres Kargo Anlaşmalı Kargo Firmasının farklı bir uygulamasından sorumlu olmayacaktır.

5.3. Denetleme Hakkı
Üyeler, Ekspres Kargo veya Anlaşmalı Kargo Firmasının takdirinde olmak üzere ya da ilgili uygulanabilir hukuk uyarınca, gönderilerin herhangi bir zamanda açılıp Ekspres Kargo ya da ilgili makamlar tarafından denetlenebileceğini kabul ederler. Ancak Ekspres Kargo veya Anlaşmalı Kargo Firması her paketi denetlemekle yükümlü değildir.

5.4. Gönderi Bedeli ve Faturalama

Üyeler gönderi bedelinin, fiili ya da hacimsel ağırlıktan hangisi daha yüksekse yüksek olana göre hesaplanacağını ve bu hesabı teyit etmek üzere, her gönderinin Ekspres Kargo tarafından yeniden tartılıp ölçülebileceğini kabul ederler. İşbu sözleşme Madde 5.2 hükmü saklıdır. Gönderinin taşımaya uygun bulunmadığı hallerde Ekspres Kargo veya Anlaşmalı Kargo Firması tarafından sağlanan hizmetlerle ilgili ya da Ekspres Kargo tarafından Gönderen ya da alıcı ya da üçüncü bir taraf adına ödenen tüm gönderi bedeli, depolama masrafları, harç ve vergiler ile tahakkuk edecek diğer tüm talep, zarar, para cezası ya da idari masraflar Gönderen tarafından Ekspres Kargo’ya ödenecektir. Gümrük vergileri, resim, harç, navlun veya iş dolayısıyla husule gelen bir harcamanın ödenmemesi halinde Ekspres Kargo gönderiyi teslimden alıkoyabilir ve ödeme yapılıncaya kadar Ekspres Kargo’nun gönderi üzerinde hapis hakkı mevcuttur. .

 1. Sorumluluk Sınırı

Üyeler, gönderinin değerinin yüksek olması veya gönderinin risk taşıması olması gibi durumların Ekspres Kargo’ya bildirmiş olup olmamalarına bakılmaksızın Ekspres Kargo’nun sorumluluğunun yalnızca doğrudan kayıplar ile sınırlı olduğunu kabul ederler.

Taşıma, havayolu, karayolu ya da diğer bir taşıma biçimini bir araya getiriyorsa, söz konusu kayıp ya da zararın aksi kanıtlanmadıkça hava taşımacılığı sırasında meydana geldiği kabul edilecektir.

Gönderenin işbu maddede belirtilen şart ve sınırları yeterli görmemesi halinde, özel değer beyanında bulunması ve Madde 4.6’de belirtilen “Gönderi Sigortası” yaptırması gereklidir aksi halde Gönderen bütün kayıp ya da zarar risklerini üstlenmiş demektir. İşbu sözleşme Madde 5 hükmü saklıdır.

İşbu maddede belirtilen bütün taleplerin Ekspres Kargo’ya, Ekspres Kargo’nun gönderiyi kabul tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde yazılı olarak yapılması gerekir; aksi halde Ekspres Kargo’nun işbu madde kapsamında hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

 • Gönderi ( Yük ) Sigortası
 • Taşımanın Gecikmesi

Ekspres Kargo, Gönderiyi Ekspres Kargo’nun ve Anlaşmalı Kargo Firması’nın düzenli teslimat programlarına göre teslim etmek için bütün makul çabaları gösterecektir ancak bunlar garanti kapsamında olmayıp sözleşmenin bir parçasını oluşturmazlar. Ekspres Kargo gecikmelerden kaynaklanan zarar ya da kayıplardan sorumlu değildir.

 1. Ekspres Kargo’nun Kontrolü Dışındaki Haller

Ekspres Kargo, kontrolü dışında gerçekleşen kayıp ya da zararlardan sorumlu değildir. Aşağıdaki haller bu kapsamda olup söz konusu haller bunlardan ibaret değildir: “Doğal Afetler” ; Ör: Deprem, kasırga, fırtına, sel, sis gibi haller; “Mücbir Sebepler” ; Örn.: Savaş, ayaklanma, iç savaş uçak kazası, ambargo, hükümet emirleri; Ekspres Kargo tarafından biliniyor olsa dahi gönderinin niteliğine bağlı bir kusur ya da özellik; Ekspres Kargo çalışanı olmayan ve Ekspres Kargo ile anlaşması bulunmayan bir kişinin bir hareketi ya da ihmali; Örn.: Gönderen, Alıcı, üçüncü bir taraf, Gümrükler ya da diğer Hükümet yetkilileri; endüstriyel fiiller; ve elektronik ya da fotografik görüntülerin, veri ya da kayıtların elektriksel ya da manyetik zarar görmesi ya da silinmesi.

 1. Varşova Konvansiyonu

Sevkiyat hava yoluyla gerçekleştiriliyor ve bir nihai varış yeri ya da durak arz ediyorsa, uygulanabildiği hallerde Varşova Konvansiyonu (“Warsaw Convention”) geçerli olacak ve birçok halde Ekspres Kargo’nun kayıp ya da zarar sorumluluğunun sınırlarını belirleyecektir.

 1. Güzergah

Gönderinin ara duraklar vasıtasıyla nakledilmesi de dahil olmak üzere, Gönderen tüm güzergah ve yol farklılıklarını kabul etmiştir.

 1. Gönderenin Beyan ve Taahhütleri

Aşağıdaki şartların yerine getirilmemesi halinde Ekspres Kargo ortaya çıkan hiçbir zarardan sorumlu değildir ve Gönderen aşağıdaki haller sonucunda Ekspres Kargo’nun zarara uğraması halinde Ekspres Kargo’nun her türlü zararını derhal nakden ve def’aten tazmin edecektir.

 • Gönderen ya da temsilcileri tarafından verilen bütün bilgiler tam ve doğrudur.
 • Gönderi, Gönderen tarafından (varsa çalışanları tarafından) güvenli yerde hazırlanmıştır.
 • Gönderen, Gönderiyi hazırlama konusunda güvenilir kişilerden yararlanmıştır.
 • Gönderen, Gönderiyi hazırlık, depolama ve Ekspres Kargo’ya taşıma aşamalarında yetkisiz müdahalelere karşı korumuştur.
 • Gönderi, olağan koruma şartlarında güvenli taşımayı temin için gereğince işaretlenmiş, adreslenmiş ve paketlenmiş durumdadır.
 • İlgili bütün gümrük, ithalat, ihracat düzenlemeleri ve ilgili diğer yasa ve düzenlemelere uyulmuştur ve
 • Konşimento ve Proforma Fatura Gönderenin yetkili temsilcisi ya da kendisi tarafından imzalanmıştır veya www.ekspreskargo.com.tr sitesinden yaptığı işlemler sonunda onayladığı elektronik olarak kabul edilmiştir.
 1. Cayma Hakkı

Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi ve Taşımacılık Genel Şartları’nı www.ekspreskargo.com.tr web adresi üzerinden onayladığı tarihten itibaren Ekspres Kargo tarafından gönderilmek üzere alınmış herhangi bir gönderisi olmaması şartıyla on dört (14) gün içerisinde hiçbir gerekçe göstermeksizin üyeliğini iptal etme ve hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Ekspres Kargo, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren Üyenin Üyeliğini iptal eder. Cayma hakkının süresi, Üyenin Üyelik Sözleşmesi ve Taşımacılık Genel Şartları’nı www.ekspreskargo.com.trweb adresi üzerinden onayladığı tarihten itibaren başlar.

Üye , cayma hakkını kullandığına dair bildirimi yazılı olarak info@ekspreskargo.com.tr e-posta adresine göndermek suretiyle yapacaktır.

 1. Sair Hususlar

12.1. Üye, spam, virüs, Truva atı ve bunlarla sınırlı olmaksızın benzeri diğer kötü niyetli yazılımlar ile www.ekspreskargo.com.tr web sitesinin çalışmasını durdurucu veya engelleyici iş, işlem veya eylemlerde bulunmayacağını veya bu yönde iş, işlem veya eylemlerde bulunan üçüncü kişilerle herhangi bir ilişki içerisinde olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

12.2. Anlaşmalı Kargo Firması ve Ekspres Kargo birbirinden bağımsız ve ayrı ticari kuruluşlardır. Ekspres Kargo, hiçbir surette Anlaşmalı Kargo Fiması’nın ifa yardımcısı olmadığı gibi ortağı, acentesi, bayii, vekili, temsilcisi veya herhangi bir şekilde tacir yardımcısı da değildir.

12.3. Üye, www.ekspreskargo.com.tr bütünü veya bir kısmını başka bir internet sitesinde Ekspres Kargo’dan önceden alınmış yazılı izni olmaksızın kullanmamayı; sistemde bulunan, kaynak kodu, veri kodu ve yazılım da dâhil olmak üzere, hiçbir veriyi değiştirmemeyi, kopyalamamayı, çoğaltmamayı, başka bir lisana çevirmemeyi, üzerinde ters mühendislik yapmamayı, yeniden yayınlamamayı yayımlamamayı, başka bir bilgisayara yüklememeyi, postalamamayı, herhangi bir suretle iletmemeyi, sunmamayı ya da dağıtmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. Süre ve Fesih

13.1. İşbu Sözleşme, Üye için işbu Üyelik Sözleşmesi ve Taşımacılık Genel Şartları’nı www.ekspreskargo.com.tr web sitesi üzerinden Üyenin onaylamasından itibaren süresizdir

13.2. Ekspres Kargo, Üye’nin işbu Sözleşme’de belirlenen yükümlülükleri yerine getirmemesi durumunda Üye’ye göndereceği bir ihtarname ile ihlalin on beş (15) gün içerisinde düzeltilmesini talep edecek, söz konusu süre neticesinde ihlalin düzeltilmemesi halinde ise dilediği takdirde işbu Sözleşme’yi hiçbir tazminat sorumluluğuna tâbi olmaksızın feshetmek hakkını haiz olacaktır. Üye’nin Madde 7 kapsamında düzenlenen ve TKHK’den doğan cayma hakkı saklıdır.

 1. İhtilafların Çözümü

Taraflar arasında işbu Sözleşmeden doğabilecek ihtilafların hallinde İstanbul (Ümraniye) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir. İşbu Sözleşme’den kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilân edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, belirtilen değerin üstünde Tüketici Mahkemeleri; Tüketici Mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.

 1. Bölünebilirlik

Taraflar işbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmü veya koşulu yetkili bir mahkeme tarafından herhangi bir sebeple tamamen veya kısmen yasadışı, geçersiz veya ifa edilemez sayıldığı takdirde, bu geçersizlik veya ifa edilemezliğin, esas edimlerin ifasını engellememek kaydı ile, kalan diğer hüküm, taahhüt, koşul veya kısımların geçerliliğini veya ifa kabiliyetini etkilemeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

ARACI/SAĞLAYICI

SKF DIŞ TİC. A.Ş.

GÖNDEREN/ÜYE